Disseny, direcció i execució de projectes

* Projectes d’arquitectura i edificació
* Disseny, creació i execució de projectes
* Disseny d’interiors
* Projectes d’enginyeria
* Estudis de viabilitat
* Gestió de llicències
* Desenvolupaments urbanístics
* Project & Construction Management
* Construcció claus en mà

* Direcció i coordinació general, des de
   la primera fase d’adquisició i
   desenvolupament, fins a la
   comercialització i postvenda

* Edificació: residencial, oficines,
   hoteler, comercial, industrial i
   logístic.

Junts som més forts.

arquitectura

Castellano Català English